Lite om oss på Tryckeriet. Vi är ett tryckeri som grundades på 1900-talet och
drevs i samarbete med Alsterlinds Bokhandel på Vandisplan.
1967 Övertog Arne Svenningsson tryckeriet för privat regi. Hans-Åke Borén blev delägare 1985.
Sedan år 2001 driver han tryckeriet med sin son Conny Borén.